Linkkejä


Yhteystiedot


Esiopetus kirkonkylä  

Kyläkarviantie 17
39930 Karvia

Esikoulunopettaja
Jaana Korpi   
puh. 040 120 3910

sähköposti:
etunimi.sukuni@karvia.fi

Tervetuloa Kirkonkylän esiopetuksen sivuille


Karvian kunta
Esiopetus

Karvian kunta järjestää maksutonta esiopetusta 6-vuotiaille, pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville 5-vuotiaille sekä koulunsa myöhemmin aloittaville. Esiopetusta annetaan erillisissä esiopetusryhmissä Kirkonkylällä kunnantalon tiloissa ja Sarassa koulun tiloissa. Esiopetuksessa noudatetaan Karvian koulujen toiminta-aikoja ja esiopetusta annetaan neljänä päivänä viikossa yhteensä 19 tuntia.

Esiopetus on suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka pohjautuu valtakunnallisiin perusteisiin. Päätavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen kasvun ja kehityksen tukeminen ja oppimisedellytysten parantaminen ennen kouluikää. Avoin ja luonteva yhteistyö kotien kanssa on esiopetuksen onnistumisen edellytys.

Leikki, toiminnalliset työtavat, elämyksellisyys ja kokemuksellisuus monipuolisessa oppimisympäristössä ovat esiopetuksen menetelmiä.


Esiopetukseen ilmoittaudutaan helmikuussa. Ilmoittautumislomakkeita saa  koulutoimistosta, jonne ne myös palautetaan. Kunta järjestää esiopetuksessa olevien lasten kuljetuksen, jos matka esiopetuspaikkaan on yli 3 km. Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi päivähoitoa, maksu määräytyy vahvistettujen perusteiden mukaisesti. Päivähoitohakemuksia saa päivähoitotoimistosta, jonne ne myös palautetaan.