Linkkejä


Yhteystiedot


Esiopetus kirkonkylä  

Kyläkarviantie 17
39930 Karvia

Esikoulunopettaja
Jaana Korpi   
puh. 040 120 3910

sähköposti:
etunimi.sukuni@karvia.fi

Tavoitteet


Kasvatus - ja oppimistavoitteet esiopetuksessa

Tavoitteena on, että esikoululainen:

  • oppii vähitellen huolehtimaan itsestään, tehtävistään ja tavaroistaan
  • oppii ilmaisemaan mielipiteensä ja arvostamaan niitä
  • iloitsee oppimisestaan ja haluaa oppia uutta
  • kiinnostuu tekemään päätelmiä ja arvioimaan toimintaansa
  • oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja vahvistettavat alueensa
  •  ymmärtää ja sietää erilaisuutta ja oppii toimimaan yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa
  • omaksuu hyvät käytöstavat ja huomioi toiset
  • oppii pettymysten ja vastoinkäymisten sietokykyä
  • oppii erottamaan oikean ja väärän
  • tuntee kuuluvansa ryhmään