Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:
 
rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Kemia KE


Tavoitteet:

Kemian opetuksen tavoitteena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin aineisiin, niiden rakenteisiin ominaisuuksiin ja aineiden muuttumiseen toiseksi aineiksi. Opiskelussa tutustutaan oppilaiden kanssa kemian työtapoihin ja -ohjataaan oppilaat hankkimaan tietoa luonnosta ja käsittelemään sekä arvioimaan sitä monipuolisesti.

Tavoitteena on kasvattaa oppilaista ympäristöstään vastuunsa tuntevia nuoria. Yhtenä lähtökohtana on myös opettaa oppilaille erilaisia oppimismenetelmiä esim. tiedon jäsentäminen ja käsitekartta

Sosiaalisuuten opetttamisen tavoitteena on harjaannuttaa oppilaat työskentelemään ryhmässä

Keskeinen sisältö:

7. luokka
 •  tutustutaan kemian työtapoihin
 • tutustutaan puhtaan aineen, seosten ja alkuaineen määritelmään
 • perehdytään kemian merkkikieleen ja kemialliseen reaktioon
 • jaksollinen järjestelmä: tutustutaan alkuaineen ominaisuuksiin ja rakenteeseen sekä yhdisteiden muodostumiseen
8. luokka
 • elinympäristön kemiaa: palaminen, happamuus ja emäksisyys, neutralointi sekä suolan muodostus
 • elämän kemiaa: hiili, hiilivedyt, alkoholit, karboksyylihapot ja ravintoaineet

9. luokka

 • metallien kemiaa: ominaisuudet ja miten metalleja hyödynnetään
 • tuotteiden elinkaari: elinkaarianalyysi, kemianteollisuuden tuotteet ja niiden kierrätysmahdollisuudet
 • talousveden kierto

Opiskelun luonne ja opetuksen lähtökohta:
 • opiskelussa pyritään käyttämään erilaisia lähestymistapoja ja monipuolisia opetusmenetelmiä
 • opiskeluun sisältyy runsaasti oppilastöitä ja demonstraatioita
 • opetuksen lähtökohtana on oppilaiden aikaisempi tieto
 • opetuksessa käytetään lisäksi hyväksi interaktiivista tietotekniikkaa