Linkkejä
Yhteystiedot
Kirkonkylän koulu

Kyläkarviantie 20 
39930 Karvia   

puh. 040 120 3914
kk.koulu@karvia.fi

Kuraattori 

Koulukuraattorityö Karvian kouluissa ja esiopetuksessa

Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin (HE 67/2013 vp).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Opiskeluhuolto jakautuu ehkäisevään koko koulua tukevaan yhteisölliseen toimintaan ja yksilölliseen oppilastyöhön.

Koulukuraattori tukee oppilaita, kotiin, kaverisuhteisiin ja vapaa-aikaan liittyvissä pulmatilanteissa. Kuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa.

Koulukuraattori on tarvittaessa mukana miettimässä oppilaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muotoja. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. 

Kuraattori

Johanna Mäenpää

044-5772329/  johanna.maenpaa@kankaanpaa.fi