Linkkejä


Yhteystiedot
Kirkonkylän koulu

Kyläkarviantie 20 
39930 Karvia   

puh. 040 120 3914
 kk.koulu@karvia.fi

Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon  kanssa 72 sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista.

Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.72 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)