Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Kotitalous KOTavoitteet


Kotitalouden opiskelun tavoitteena on innostaa ja ohjata ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan, ihmissuhteistaan, ruokavalinnoistaan ja kodin hoitamisesta sekä tekemään kestäviä valintoja talouteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvissä asioissa.

Välittämisen ilmapiirin tukeminen on keskeistä: ryhmissä toimiminen kehittää sosiaalisia taitoja, toisen huomioimista ja erilaisuuden hyväksymistä. Oppimistyössä korostuu vastuullisuus. Myös oman työskentelyn arviointi sekä oppimistaitojen kehittäminen on luonteeltaan muista aineista eroavassa kotitaloudessa tärkeää.

Kotitaloudessa opitaan sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat selviytymään arkielämän muuttuvissa tilanteissa.

7 lk.

Kotitalous on moniulotteinen oppiaine, jonka sisällöt liittyvät kiinteästi perusopetuksen aihekokonaisuuksiin:

  • Kotitaloustyö voidaan nähdä yrittäjyytenä oman kodin tarpeiden hyväksi: kotitalouden yrittäjyyteen liittyy omatoimisuus, tavoitteellisuus, työn organisointi, pitkäjänteinen toiminta ja työn tulosten arviointi.
  • Vastuu ympäristöstä ja kestävästä tulevaisuudesta on huomioitava kaikissa arkipäivän valinnoissa.
  • Työturvallisuus on keskeistä keittiötyöskentelyssä. Teknologian ottaminen avuksi kotityöhön on kodeissa arkipäivää.
  • Opiskellaan kotitalouden perustaidot. Tutustutaan raaka-aineisiin ja niiden oikeaan käsittelyyn. Tutustutaan oikeisiin työvälineisiin ja niiden käyttöön.                                           
  • Valmistetaan erilaisia ruokia eri menetelmin, leivotaan, opetellaan hygienisiä työtapoja, kodin siivoustöitä ja puhtaanapitoa.  
  • Teoriaa sovelletaan käytännön taitoihin.