Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:
rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Kuraattori
Karviassa koulukuraattorina toimii Kirsi Luoma. Karviassa koulukuraattori on aina maanantaisin.

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien,opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö. Kuraattorin kanssa pääsee  keskustelemaan varaamalla  ajan etukäteen  puhelimitse tai sähköpostilla.

Yläkoululla työhuone on yhteinen kouluterveydenhoitajan kanssa. Muilla kouluilla työhuoneena toimii jokin luokkahuone. Kuraattori työ painottuu yläkoululle. Muilla kouluilla kuraattori on aina sopimuksen mukaan.

Kirsin  yhteystiedot:                   puh. 044 577 2747
                                                        kirsi.luoma(at)kankaanpaa.fiKoulukuraattorityö Pohjois-Satakunnassa


Pohjois-Satakunnan (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Siikainen) alueella on kolme koulukuraattoria, jotka työskentelevät esiopetusyksiköissä, perusopetuksen kouluissa ja lukioissa. Koulukuraattorityön säädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417).

Lain mukaan:

9§: Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat perusopetuslaissa. tarkoitetun esi-, perus ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.

Koulukuraattorien työ on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilashuolto on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren kokonaisvaltaista myönteistä kehitystä sekä edistää sosiaalista hyvinvointia.

Koulukuraattori osallistuu koulun vanhempainiltoihin, opetus- ja kasvatustyön, kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseen.

Koulukuraattori on mukana oppilashuollon suunnittelussa ja kehittämisessä. Koulukuraattori on mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista tehostetun ja erityisen tuen muodoista.

Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena  omien asioidensa hoidossa.