Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

Kanslia: (02) 5727 9404
Rehtori: (02) 5727 9405
Opettajainhuone: (02) 5727 9409

Matematiikka MAYleistä


Matematiikan opetuksen tavoitteena on antaa kaikille oppilaille perustaidot jatko-opinnoista ja arkielämän matemaattisia taitoja vaativista tilanteista selviytymiseen. Oppilasta harjaannutetaan johdonmukaiseen ja täsmälliseen ajatteluun sekä asioiden selkeään esittämiseen. Opiskelussa painotetaan oppilaan roolia aktiivisena tiedonhankkijana ja -käsittelijänä.

Matematiikka käsittelee asioita laajoina opintokokonaisuuksina, jolloin voidaan paremmin luoda yhteys käsiteltävän aiheen ja arkielämän välille. Asiakokonaisuuksissa huomioidaan myös yhteydet muihin oppiaineisiin. Pelkän ratkaisun löytämisen sijasta kiinnitetään huomioita ajatteluun ja työskentelyyn ja oppilasta ohjataan arvioimaan omaa työskentelyään ja ratkaisujensa oikeellisuutta.

Matematiikan oppiaines vuosiluokittain


  • 7. lk

Lukualueet ja laskutoimitukset

- Luonnolliset luvut, kokonaisluvut, rationaaliluvut ja reaaliluvut lukusuoralla
- Kokonaisluvuilla, rationaaliluvuilla ja reaaliluvuilla laskeminen (negatiiviset luvut)
- Potenssilaskut ja neliöjuuri

Matemaattisia malleja

- Taulukoita, koordinaatisto, kuvaajien tulkinta ja laatiminen
- Muuttujalausekkeen arvo ja sieventäminen, termien yhdistäminen, kertominen ja jakaminen vakiolla
- Yhtälönratkaisu yksinkertaisin esimerkein ja sanallisten tehtävien ratkaisu yhtälön avulla

Tasogeometria

- Peruskäsitteitä ja piirtämistä: kulma, kolmio, monikulmio, ympyrä
- Pituuden ja pinta-alan mittayksiköt
- Pinta-aloja ja piirejä monikulmioista


  • 8 lk.

Prosentit ja tilastot

- Perusprosentti, muutosprosentti, vertailuprosentti, prosenttiyksikkö ja korkolasku
- Tilastolliset tunnusluvut, ympyrädiagrammi, todennäköisyyslaskentaa

Polynomit ja yhtälöt

- Polynomien yhteen- ja vähennyslasku, kertominen ja jakaminen vakiolla
- Yhtälönratkaisua laskemalla ja piirtämällä, verrannollisuus, suoran yhtälö

Taso- ja avaruusgeometriaa

-Yhtenevyys ja yhdenmuotoisuus, peilaus
-Ympyrän kehä ja pinta-ala, sektorin kaaren pituus ja sektorin pinta-ala, Pythagoran lause
-Tilavuuden yksiköt, avaruuskappaleiden luokittelua, piirtämistä, lieriön ja kartion tilavuudet ja pinta-alat


  • 9. lk.

Geometrian sovelluksia

- Pallon pinta-ala ja tilavuus
- Trigonometria
- Suorakulmaisen kolmion ratkaiseminen

Kirjainlaskentaa

- Yhtälöparin ratkaiseminen algebrellisesti ja graafisesti
- Potenssilaskentaa
- Polynomilaskentaa syventäen

Matematiikan kertausta ja soveltamista

- Yläasteen matematiikan kertausta ja soveltamista
- mm. prosenttilaskuja, tilastomatematiikkaa, peruslaskutoimituksia