Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltoa koordinoidaan ja kehitetään oppilashuollon moniammatillisessa oppilashuoltoryhmässä. Yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon  kanssa 72 sovitaan yhteistyön yleisistä periaatteista ja rakenteista, käytännön toiminnan järjestämisestä, keskinäisestä työnjaosta ja vastuista.

Yhteistyön järjestämisessä otetaan huomioon myös muiden viranomaisten kuten poliisin ja pelastustoimen tai muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.72 Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)