Linkkejä


Yhteystiedot
Karvia - Päivähoito

Päivähoidon toimisto
Arja Ruinu
Kylä-Karviantie 17
39930 Karvia

puh. 040 182 4170
tavattavissa kunnantalolla, päivähoidon toimistossa
ma – pe klo 9 – 15

etunimi.sukuni@karvia.fi

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma Karvian kunnassa 01.08.2011


Tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen, tunne-elämän, sosiaalisen kehityksen ja eettisen kasvuntukeminen, tasa-arvon lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen sekä ennakoiva suojelutyö.
(Lasten suojelulaki 417/2007)

Toiminnan järjestämisen periaatteet

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lähtökohtana on turvallisen kasvuympäristön tarjoaminen ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta antaa mahdollisuuden osallistua koulutettujen aikuisten ohjauksessa monipuoliseen puuhaan, vapaaseen leikkiin, lepoon, ulkoiluun ja välipalaan. Sekä annetaan mahdollisuus rauhalliseen läksyjen tekoon.
Aamu- ja iltapäivätoiminnassa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä.

Toimintaan hakeminen

Karvian kunnan kasvatus- ja opetuspalvelut perusopetuslain järjestää mukaista koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa kunnantalolla esiopetustiloissa.
(Perusopetuslaki 48a § 1mom. 1136/2003)

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle.

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1-2. luokkien sekä erityisopetuksen oppilaille.
Toimintaa järjestetään koulun työpäivien mukaisesti maanantaista perjantaihin.

Toiminta-aika pääsääntöisesti klo 7.00 – 17.00. Toimintaa ei järjestetä koulujen loma-aikoina eikä lauantaisin, jos silloin on koulupäivä.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan keväällä ennen koulujen päättymistä lomakkeella. Kaikki hakeneet pyritään ottamaan mukaan. Lapsen irtisanominen aamu- ja iltapäivätoiminnasta tapahtuu myös kirjallisesti.

Yhteistyö

Toiminnan järjestäjä ja toteuttajat ovat vuorovaikutuksessa toimintaan osallistuvien vanhempien tai huoltajien kanssa sekä tarvittaessa yhteistoiminnassa koulujen opettajien kanssa.

Iltapäivätoiminnan ohjaaja noutaa toimintaa tulevat lapset kirkonkylän koululta tai kouluavusta saattelee lapset esikoulun tiloihin.

Kuljetukset sivukouluilta iltapäivätoimintaan järjestetään koulukyyditysten yhteyteen.

Kuljetuksia järjestettäessä huolehditaan turvallisuudesta, vastuunjaosta ja kaikkien toimijoiden riittävästä ohjeistuksesta.
Vanhemmat huolehtivat lapsen noutamisesta toimipaikasta kotiin.

Tiedon kulku

aamun- ja iltapäiväohjaajat sitoutuvat pitämään salassa lapsen ja perheen asiat työsuhteen aikana ja työsuhteen päätyttyä.
(Perusopetuslaki 1§, 4 mom. ja 40§)

Jokaisella lasten parissa työskentelevällä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus asian niin vaatiessa.
(Lastensuojelulaki 25 §, 417/2007)

Huoltajien tulee tiedottaa lapsen poissaoloista tai tilapäisistä muutoksista ohjaajille, puhelimitse tai reissuvihon välityksellä.

Tiedonvaihto koulun ja iltapäivätoiminnan välillä on lapsen edun mukaista.

Arviointi

Toiminnan järjestäjä ja toteuttajat arvioivat palavereissaan toimintaa sekä lasten huoltajille voidaan antaa mahdollisuus arvioida toiminnan onnistumista sanallisesti tai kirjallisesti.

Toiminta suunnitelma

Toiminnalla on oma erityisluonteensa, jossa painottuu laadukas vapaa-ajan toiminta ja perusopetuksen yhteiset kasvatustavoitteet.

Toimintasuunnitelma laaditaan ja se päivitetään vuosittain. Ohjaajat tekevät lisäksi lukukausi-, kuukausi- ja viikko suunnitelman, josta tiedotetaan vanhemmille.

Toiminnasta perittävät maksut

aamupäivätoiminta 30 €/kk
iltapäivätoiminta 60 €/kk
sekä aamu- että iltapäivätoiminta 90 €/kk

Vakuutukset

Kunta on vakuuttanut kaikki toiminnassa mukana olevat lapset.

Henkilökunta

Lapsiryhmän ohjaajana toimivalta henkilöltä vaaditaan tehtävään soveltuvatutkinto ja taito toimia lapsiryhmän ohjaajana. Lisäksi hänen on toimitettava työnantajalle hygieniapassi sekä rikosrekisteriote.
Toiminnasta vastaavat
Anttila  Anja (koulunkäyntiavustaja, iltapäiväkerhon ohjaaja)
Saarivirta Pirjo (lähihoitaja)
Talvi Eveliina (koulunkäyntiavustaja)

Toiminta tapahtuu kunnantalolla, esiopetustiloissa alakerrassa koulun päätyttyä klo 16.30:een asti.
Osoite: Kylä-Karviantie 17
Puhelin: 040 7392694