Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Rehtorin tervehdysRehtorin palsta

Hyvät oppilaat, vanhemmat, koulun henkilökunta ja opettajat.

Toivotan teidät kaikki tervetulleeksi aloittamaan uutta lukuvuotta Karvian Yläkouluun. Viime kesän ja alkusyksyn olemme saaneet viettää mukavan aurinkoisissa merkeissä. Allekirjoittanut aloitti työnsä koulun rehtorina syyskuun alusta. Olen oppinut tuntemaan paljon uusia ihmisiä ensimmäisen työkuukauden aikana. Koulun opettajat, työntekijät, oppilaat ja monet vanhemmatkin ovat jo tulleet tutuiksi. Karviaan oli mukava tulla töihin. Olenkin ihmisille vastannut, että ”olen niin kuin kotonani”, kun he ovat kysyneet millaiselta tuntui tulla uuteen työpaikkaan. Kiitokset oppilaille, koulun henkilökunnalle ja vanhemmille siitä myönteisyydestä, jolla te olette ottaneet minut vastaan. Tässä on hyvät lähtökohdat haasteelliseen rehtorin työhön.

 
Koulun perustehtävä on aina ollut opettaa ja kasvattaa. Opettamisen ja kasvattamisen tyylit ja tavat ovat vaihtuneet vuosisatojen ja vuosikymmenten kuluessa. Pitkään koulussa tultiin toimeen taulun, liidun ja karttakepin voimin. Nykyään kouluissa on tietokoneet, dokukamerat, videotykit, interaktiiviset taulut ja monet muut hienot vempeleet. Saatavissa olevan tiedon määrä on niin valtava, että murto-osankaan omaksuminen siitä on työn takana. Nykyään keskeistä on itse asiassa tietää miten tiedon löytää ja miten tietoa voi hyödyntää. Tietoyhteiskunta, jossa elämme, asettaa koululle suuret haasteet. Koulun on muokattava omaa toimintatapaansa ympäristöä vastaavaksi. Opetusmenetelmät ovatkin muuttuneet paljon melko lyhyessä ajassa.

Kuitenkin kaiken kehittämisen ja kiireenkin keskellä täytyy aina muistaa, että tärkein on oppilas. Se millaiseksi oppilaan oppimispolku muodostuu, on keskeisin asia koulussa. Koulun on kyettävä luomaan sellainen ympäristö ja oppimismallit, että jokainen oppilas tulee huomatuksi ja saa tarpeellisen tuen oppimispolkunsa varrella. Kuitenkin kaiken oppimisen alku ja juuri on omassa halussa oppia ja omaksua uusia asioita ja tietoa. Tärkeää on luoda sellaiset menetelmät ja ympäristö, että oppimisesta tulee oppilaalle mielekästä ja motivoivaa. Ei myöskään saa unohtaa kasvatuksen suurta merkitystä. Nykypäivän ja tulevaisuuden yhteiskunnassa tarvitaan hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvien tapojen pelisäännöt pitää osata. Koulun keskeinen tehtävä on myös opettaa sosiaalisia taitoja ja ohjata oppilaita hyvän käytöksen tiellä oikeaan suuntaan.  

Meillä Karvian Yläkoululla on työhönsä motivoitunut henkilökunta. Me rakennamme yhdessä koulullamme tulevaisuutta oppilaiden, henkilökunnan ja vanhempien voimin. Oppilaiden hyväksi tehtävä työ voi parhaiten onnistua vain, kun me kaikki olemme puhaltamassa ”yhteen hiileen” ja näemme tulevaisuuden vision selkeänä. Uskon, että näin toimien saavutamme parhaat mahdolliset tulokset. Tämän yhteistyön hedelmä koituu lopulta oppilaiden hyväksi parhaalla mahdollisella tavalla.


Hyvää lukuvuotta kaikille toivottaen
Arimo Koivisto