Linkkejä


Yhteystiedot

 
Saran koulu
Antinraitti 7
39980 Sara

puh. 040-1203 917
rehtori 040-1203 918
keittiö 040-1203 924
040-1203 925
saran.koulu(at)karvia.f

Kuraattori

 
Karviassa koulukuraattorina toimii Kirsi Luoma. Karviassa koulukuraattori on aina maanantaisin.

Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä
elämän pulmatilanteissa. Koulukuraattori työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien,
opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan
kanssa työskentelevä henkilö. Kuraattorin kanssa pääsee  keskustelemaan varaamalla
ajan etukäteen  puhelimitse tai sähköpostilla.

Yläkoululla työhuone on yhteinen kouluterveydenhoitajan kanssa. Muilla kouluilla
työhuoneena toimii jokin luokkahuone. Kuraattori työ painottuu yläkoululle. Muilla kouluilla
kuraattori on aina sopimuksen mukaan.

Kirsin yhteystiedot:                   puh 044 577 2747
                                                       kirsi.luoma(at)kankaanpaa.fiKoulukuraattorityö Pohjois-Satakunnassa


Pohjois-Satakunnan (Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Lavia, Siikainen) alueella
on kolme koulukuraattoria, jotka työskentelevät esiopetusyksiköissä, perusopetuksen
kouluissa ja lukioissa. Koulukuraattorityön säädännöllinen perusta on kirjattu
lastensuojelulakiin (LSL 13.4.2007/417).

Lain mukaan:

9§: Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat perusopetuslaissa. tarkoitetun esi-, perus ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.  Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä.

Koulukuraattorien työ on osa koulun oppilashuoltoa. Oppilashuolto on oppilaan hyvän
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin
edistämistä ja ylläpitämistä. Koulukuraattorityön tavoitteena on tukea lapsen ja nuoren
kokonaisvaltaista myönteistä kehitystä sekä edistää sosiaalista hyvinvointia.

Koulukuraattori osallistuu koulun vanhempainiltoihin, opetus- ja kasvatustyön,
kouluyhteisön hyvinvoinnin sekä koulun ja kotien välisen yhteistyön kehittämiseen.

Koulukuraattori on mukana oppilashuollon suunnittelussa ja kehittämisessä.
Koulukuraattori on mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle
tarjottavista tehostetun ja erityisen tuen muodoista.

Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena
omien asioidensa hoidossa.