Linkkejä


Yhteystiedot

 
Saran koulu
Antinraitti 7
39980 Sara

puh. 040-1203 917
rehtori 040-1203 918
keittiö 040-1203 924
040-1203 925
saran.koulu(at)karvia.f

Opetussuunnitelma

 

Perusopetuksen tuntijaon perusteista säädetään perusopetuslaissa ja -asetuksessa, mutta varsinaisen opetussuunnitelman perusteet määrää Opetushallitus. Kunnalliset ja koulukohtaiset opetussuunnitelmat sovittavat perusteissa säädetyn sisällön paikallisiin olosuhteisiin ja opetustapaan. Opetussuunnitelmatyölle asettaa haasteita se, että sen täytyy olla samaan aikaan sopiva hitaille ja nopeille oppijoille. Oppilaita ei saa peruskoulussa jakaa tasoryhmiin vaan opetuksen eriyttäminen on toteutettava yksittäisen ryhmän sisällä.


Kaikki perusopetuksen hyväksytysti suorittaneet nuoret saavat kelpoisuuden jatkaa toisen asteen koulutuksessa eli lukiossa ja ammattikoulussa. Koska oppivelvollisuus päättyy peruskouluun, on mahdollista siirtyä työelämään jo peruskoulun jälkeen, mutta tällaisen nuoren työnsaantimahdollisuudet ovat heikot ja tilastollisesti todennäköinen tulokehitys kehno.

Perusopetuksen opetussuunnitelma on valtakunnallinen, mutta opetuksenjärjestäjä voi päättää painottaa joissakin kouluissa tiettyjä aineita opetuksessa. Tyypillisimmin painotuksena on taideaine (musiikki tai kuvataide) tai matematiikka. Painotuksesta huolimatta oppilaat opiskelevat perusopetuksen yleisen opetussuunnitelman mukaisesti, mutta valikoitunut oppilasaines antaa mahdollisuuden syventää opetusta tavalla, johon tavallisella luokalla ei ole mahdollisuuksia. Esimerkiksi musiikkiluokan oppilaat muodostavat tyypillisesti kuoron, joka harjoittelee laajasti myös vapaa-ajallaan. Vanhemmille erilaiset painotukset tarjoavat perusteen panna lapsensa johonkin muuhun kuin lähikouluun. Kunnan on kuitenkin ensin taattava kaikille alueen oppilaille paikka omassa lähikoulussaan. Vasta tämän jälkeen kouluun voidaan ottaa kauempaa saapuvia, painotettuun opetukseen haluavia oppilaita. Mikäli tällaisia halukkaita on enemmän kuin oppilaspaikkoja, valinta on tehtävä syrjimättömin perustein kiinnittämättä huomiota yleiseen koulumenestykseen. Sen sijaan painotettavaa oppiainetta mittaavaa valintakoetta voidaan käyttää.

Tarvittava ohjelmisto

Opetussunnitelman katseluun tarvitset Acrobat Reader -nimisen apuohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta osoitteesta www.adobe.com

Acrobat Reader

Lue opetussuunnitelma täältä:

Opetussuunitelma (OPS)