LinkkejäYhteystiedot

 
Saran koulu
Antinraitti 7
39980 Sara

puh. 040-1203 917
rehtori 040-1203 918
keittiö 040-1203 924
040-1203 925
saran.koulu(at)karvia.f

Oppiaineet

 
Alla on lueteltu perusopetuksen oppiaineet, niistä yleisimmin käytettävät lyhenteet, sekä vuosiluokat, jolloin ainetta opetetaan pakollisena opetuksena (suluissa) . Tiettyjä aineita tarjotaan vuosiluokilla 8. ja 9. valinnaisiksi kunnittain.

 • Biologia BG (5.-9., ala-asteella maantiedon kanssa)
 • Elämänkatsomustieto ET (1.-9., vaihtoeht. uskonnolle)
 • Fysiikka FY, FK (5.9., ala-asteella kemian kanssa)
 • Historia HI (5.-8.)
 • Yhteiskuntaoppi YO (9.)
 • Kemia KE (5.-9., ala-asteella fysiikan kanssa)
 • Kotitalous KO (7.)
 • Kuvataide KU (1.-7.vaihtoeht. 8.)
 • Käsityö TN, TS (1.-7.)
 • Liikunta LI (1.-9.)
 • Maantieto GE, MT (5.-9., ala-asteella biologian kanssa)
 • Matematiikka MA (1.-9.)
 • Musiikki MU (1.-7. vaihtoeht. 8.)
 • Oppilaanohjaus OP, OPO (7.-9.)
 • Terveystieto TE (7.-9.)
 • Toinen kotimainen kieli, ruotsin kieli RU (7.-9.)
 • Uskonto UE, UO, UI (1.-9., vaihtoeht. elämänkatsomustieto)
 • Vieraat kielet
 • > A1-kieli (3.-9.) > A2-kieli vapaaeht. (5.-9.) > B1-kieli (7.-9.) (katso "Toinen kotimainen kieli") > B2-kieli vapaaeht. (8.-9.)

Äidinkieli ja kirjallisuus AI (1.-9.)
Suomi toisena kielenä S2 (1.-9.) (mikäli oppilaan äidinkieli eri kuin suomen kieli)
Lisäksi valinnaisina aineina voidaan lukea myös muita aineita. Uskontoa opetetaan kaikille niille, jotka kuuluvat johonkin uskontokuntaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että uskontokunnan uskonnonopetusta haluavia jäseniä on opetuksenjärjestäjän (yleensä kunnan) kouluissa vähintään kolme kappaletta. Jos tällainen opetusryhmä perustetaan, ovat kaikki kyseisen uskontokunnan jäsenet velvollisia osallistumaan opetukseen. Ne, jotka eivät kuulu uskontokuntaan, seuraavat elämänkatsomustiedon opetusta tai, huoltajan niin pyytäessä, enemmistön uskonnonopetusta. Lisäksi uskontokuntaan kuulumattomat vanhemmat voivat pyytää, että heidän lapsensa osallistuu kulttuuritaustansa mukaiseen uskonnonopetukseen, jos tällaista opetusta annetaan opetuksenjärjestäjän kouluissa. (Tämä tulee kyseeseen erityisesti islaminuskoisten kohdalla.)