Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Terveystieto TE

Tavoitteet

Terveystiedon yleisenä tavoitteena on edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista.
Opetussuunnitelmassa painotetaan oppilaan terveyden lukutaidon ja terveysosaamisen opettelemista, kehittämistä ja kehittymistä.

Tämä tarkoittaa tiedollista, taidollista, asenteellista ja toiminnallista oppiaineen hallintaa oppilaiden kehitystason mukaisesti, eettiset näkökulmat huomioon ottaen.
Opetuksessa käsitellään myös koulu- ja paikkakuntakohtaisia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä sekä tuetaan oppiaineeseen integroivien aineiden opetusta.

Terveystieto opetetaan Karvian yläkoulussa 7. ja 8. luokalla. Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva terveystiedosta. Oppilaiden omien valintojen merkitystä korostetaan:

  • liikunnassa
  • päihteettömyydessä
  • ravitsemuksessa
  • hygieniassa
  • liikennekäyttäytymisessä ym.
Terveystietoa opetetaan myös biologian, liikunnan ja kotitalouden yhteydessä.

Teemme myös yhteistyötä oppilashuoltohenkilöstön kanssa.