Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Valinnainen kotitalous KOV (8. ja 9. lk.)

Tavoitteet

Syvennetään 7. luokalla opittuja taitoja. Säilötään tavallisilla menetelmillä, leivotaan ja valmistetaan ruokia syksyn sadosta.

Valmistetaan kansainvälisiä aterioita.  Oppilaat suunnittelevat ja valmistavat omia aterioitaan. Painotetaan työssäoppimista ja omatoimisuutta.

Tavoitteena on selviytyä tavallisista kotiaskareista ongelmitta.

Oppilas oppii:
 • suunnittelemaan ateriakokonaisuuksia suomalaiseen ja kansainväliseen makuun
 • erilaisia leivonnan perustyömenetelmiä ja onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä
 • kehittämään perusruoanvalmistustaitojaan
 • kehittämään kodinhoitotaitojaan
 • sujuvaan vuorovaikutukseen erilaisten ihmisten kanssa
 • ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta
 • pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen yhteyksiä omiin valintoihinsa ja toimintaansa
 • soveltamaan ravitsemussuosituksia käytännön ruoanvalmistusja valintatilanteissa
 • toimimaan harkitsevana ja vastuunsa tuntevana kuluttajana sekä tiedostamaan kulutukseen liittyviä ongelmia
 • arvostamaan kansallista kulttuuria sekä kansainvälistymisen ja monikulttuurisuuden tuomia mahdollisuuksia

Keskeinen sisältö:

 • Tehdään erilaisia aterioita, kasvisruokia ja leivonnaisia sekä kehitetään kodinhoitotaitoja.
 • Kansainväliseen ruokakulttuuriin perehtyminen 9. luokalla.
 • Perhe ja yhdessä eläminen
 • Yhteistyötaidot ja erilaisuuden hyväksyminen vuorovaikutustilanteissa
 • Arkipäivän hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat
Ravitsemus ja ruokakulttuuri:

 • Ruoanvalmistusja leivontataitojen kehittäminen
 • Ravitsemussuositukset ja terveellinen ruoka
 • Ruoan laatu ja turvallisuus, huomioiden hygieeniset, ergonomiset ja turvalliset työtavat
 • Aterioiden suunnittelu ja erilaisia ruokailutilanteita sekä suomalaisessa että kansainvälisessä ruokakulttuurissa

Kuluttaja ja muuttuva yhteiskunta:

 • Kulutuksen ympäristövaikutukset
 • oman rahankäytön suunnittelua

Koti ja ympäristö:

 • Kodinhoitoa
 • Hygieeniset, ergonomiset ja turvalliset työtavat
 • Kotitalouden jätehuolto
 • kotitalouskoneiden ja kodin laitteiden käyttöä