Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Valinnainen saksa SAV    Saksa B2-kielenä
   
    Kielitaidon tavoite
    > selviytyä erilaisissa arkipäivän tilanteissa saksankielellä kirjallisesti ja suullisesti

    Kulttuuritavoitteet
    > oppia tuntemaan saksankielisten maitten tapoja ja kulttuuria sekä suhtautumaan
      niihin ennakkoluulottomasti

    Oppimaan oppiminen
    > oppia käyttämään erilaisia kielenopiskelutapoja ja käyttämään hyväksi muita oppimiaan kieliä

    Kurssi I

    Aihepiirit
    > sosiaalinen kanssakäyminen
    > ostotilanne
    > ruokailu
    > koti
    > aikakäsitteitä
    > värit
    > lukusanat


    Rakenteet
    > ja/mein/nicht
    > verbien taivutus
    > substantiivien suvut
    > määräinen ja epämääräinen artikkeli
    > apuverbit
    > omistuspronominit
    > substantiivin monikko    Kurssi II

    Aihepiiri

    > mielipiteen ilmaiseminen
    > erilaisia harrastusmuotoja
    > asioiminen eri tilanteissa
    > kellonajat
    > kohtelias kielenkäyttö
    > tunteiden ilmaiseminen
    > vierailu
    > vaatteita
    > matkailu

   
    Rakenteet

    > kein/keine/kein
    > kieltolause
    > akkusatiivi
    > persoonapronominien akkusatiivi
    > hatte/war

    Kurssi III

   
    Aihepiiri

    > sää
    > tien kysyminen ja neuvominen
    > juhlatraditioita
    > eri maita, kansallisuuksia, kieliä
    > ympäristö


    Rakenteet

    > perfekti
    > akkusatiivin prepositiot
    > datiivi
    > datiivin prepositiot
    > imperatiivi
    >helfen/danken/gefallen + datiivi

   
    Kurssi IV

    Aihepiiri

    > matkalipun ostaminen
    > kotipaikasta kertominen
    > ravintolatilanne
    > kodinhoito
    > puhelinkäyttäytyminen

    Rakenteet

    > persoonapronominien omistusmuodot
    > sivulause