Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Valinnainen tietotekniikka TTVTavoitteet


Tietotekniikka keskittyy erilaisten työvälineohjelmien käyttöön ja hyödyntämiseen erilaisissa tehtävissä. Kokonaisuuteen sisältyy myös kymmensormijärjestelmän perusteiden opettelu. Valinnaisaineena tämä vaihtoehto on tarkoitettu niille oppilaille, jotka käyttävät tietokonetta työvälineenä, mutta eivät varsinaisesti ole kiinnostuneita koneen tai ohjelmien ylläpidosta.

Tavoitteena on että oppilas hallitsee opetettavien ohjelmien perustoiminnot hyvin ja osaa soveltaa tietojansa ja taitojansa niin, että pystyy käyttämään myös muita vastaavia ohjelmia. Oppilas osaa myös hyödyntää tietoverkkoja tiedonhaussa ja on käynyt lävitse uuden tekniikan mukanaan tuomia viestintämuotoja ja niihin liittyviä asiallisia toimintamalleja.

Hankittuja taitoja hyödynnetään yhteistyössä toisten oppiaineiden kanssa tehtävissä kirjallisissa projektitöissä, joiden yhteydessä käydään lävitse myös lähdekritiikkiin ja tekijänoikeuksiin liittyviä asioita.

Oppiaines


8. lk. / 9. lk.

Käyttöjärjestelmä(t)
Tekstinkäsittely.
Kuvankäsittely, skannerin ja digitaalikameran hyväksikäyttö.
Kotisivun tekeminen editorilla.
Tiedonhaku verkoista.
Tiedon hakeminen tietokannoista.
Taulukkolaskenta.
Projektityöt yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.