Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:
rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Kuraattori

Terveiset kuraattorilta

 

Koulukuraattori Johanna Mäenpään tiedote:

Kankaanpään kaupungin koulukuraattorit tarjoavat palveluita esi- ja perusopetuksessa Kankaanpään, Karvian, Jämijärven, Siikaisten ja Pomarkun oppilaille, lukiokoulutuksen opiskelijoille Kankaanpään Yhteislyseossa ja Pormarkun lukiossa sekä ammatillisten perusopintojen opiskelijoille Kankaanpään Opistossa. Koulukuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin ( LSL 13.4.2007/417 ) ja oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin ( HE 67/2013 vp ).

Koulukuraattorien työ on osa koulun opiskeluhuoltoa. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan oppilan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä ja näiden  edellytyksiä lisäävää toimintaa oppilaitosyhteisössä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenänä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena opiskeluhuoltona.

Koulukuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Hän työskentelee yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tarvittaessa mukana suunniteltaessa, keskusteltaessa ja päätettäessä oppilaalle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Koulukuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa.

Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä huoltajat, oppilas itse, opettaja tai muu oppilaan kanssa työskentelevä henkilö.

Sähköpostit:   etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

Johanna Mäenpää   044-577 2329
Kankaanpään Pohjanlinnan koulu
Kankaanpään Yhteislyseo
Karvian esiopetus, Kantin, Kirkonkylän, Saran ja Sarvelan koulut, Yläkoulu

               


 

 

.