Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

OppiaineetAlla on lueteltu yläkoululla opetettavat kaikille yhteiset oppiaineet sekä niistä yleisimmin käytettävät lyhenteet.


Uskontoa opetetaan kaikille niille, jotka kuuluvat johonkin uskontokuntaan. Vähimmäisvaatimuksena on, että uskontokunnan uskonnonopetusta haluavia jäseniä on opetuksenjärjestäjän (yleensä kunnan) kouluissa vähintään kolme kappaletta. Jos tällainen opetusryhmä perustetaan, ovat kaikki kyseisen uskontokunnan jäsenet velvollisia osallistumaan opetukseen. Ne, jotka eivät kuulu uskontokuntaan, seuraavat elämänkatsomustiedon opetusta tai, huoltajan niin pyytäessä, enemmistön uskonnonopetusta. Lisäksi uskontokuntaan kuulumattomat vanhemmat voivat pyytää, että heidän lapsensa osallistuu kulttuuritaustansa mukaiseen uskonnonopetukseen, jos tällaista opetusta annetaan opetuksenjärjestäjän kouluissa. (Tämä tulee kyseeseen erityisesti islaminuskoisten kohdalla.)