Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollossa keskeisenä tehtävänä on huolehtia yksittäisen oppilaan hyvinvoinnista ja laajempana kokonaisuutena järjestelyistä oppilaiden hyvinvoinnin turvaamiseksi laajempana kokonaisuutena koulussa.

 

Koulullamme kokoontuu kerran kuukaudessa monialainen oppilaitoskohtainen oppi-lashuoltoryhmä, joka huolehtii opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Koulumme oppilashuoltoryhmään kuuluu rehtori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja ja koulukuraattori. Ryhmä kokoontuu Kirkonkylän koulun oppilashuoltoryhmän kanssa samanaikaisesti tai eriytyen riippuen käsiteltävästä asiasta. Yksittäisen oppilaan oppilashuollon piiriin kuuluvia asioita käsiteltäessä kootaan monialainen asiantuntijaryhmä aina tapauskohtaisesti. Monialaisen asiantuntijaryhmän tehtävänä on etsiä ratkaisuja yksittäisen oppilaan asioissa.

 

Tarkempaa ja laajempaa tietoa oppilashuollon järjestämisestä kunnassamme löytyy Karvian kunnan kotisivuilta oppilashuollon käsikirjasta.