Linkkejä


Yhteystiedot

 
Karvian yläkoulu
Haapasenkatu 3
39930 KARVIA

Puhelinnumerot:

rehtori: 040 143 5151
kanslia: 040 120 3913
opettajainhuone: 040 120 3927

Palo- ja pelastussuunnitelma
  • Karvian Yläkoululle on laadittu oma pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa ennakoidaan mahdolliset vaaratilanteet, kuten tulipalo, tapaturmat, vaaralliset aineet, säteily, rikokset ja muut vaaratilanteet sekä näiden ehkäisy ja toimintaohjeet kunkin tilanteen varalle. Karvian VPK on kouluttanut sekä oppilaita että opettajia tulipalotilanteiden ensisammutukseen ja vuosittain on järjestetty poistumisharjoitus koulusta ulkosalle tulipalotilannetta simuloiden. 
  • Etenkin uusien opettajien kannattaa perehtyä pelastussuunnitelmaan. Mappi pelastusohjeistusta löytyy opettajinhuoneesta.
Sammutusharjoitus  25.9.2012

Tulipalon sammutusharjoitus Yläkoulun pihassa 25.9.2012